Три правила за диетата при исхемична болест на сърцето

Три основни правила за диета при исхемична болест на сърцето Исхемичната болест на сърцето е поражение на миокарда, обусловено от нарушено коронарно кръвообращение, възникнало в следствие на несъответствието на потребността на миокарда от кислород и постъпването му с кръвта през артериите. Развитието на исхемична болест на сърцето съществено се влияе от храненето на болния. Рискови […]
Чети нататък!…